Kalendarium — w kraju

1. W dniach 24-25 lutego 2017 odbędzie się w Gdańsku konferencja "Wytyczne a codzienna praktyka — przegląd przypadków”.
www.wytyczne.viamedica.pl
2. W dniu 25 lutego 2017 odbędzie się w Białymstoku Konferencja Interaktywna "Postępy Onkologii”.
www.po.viamedica.pl
3. W dniu 1 marca 2017 odbędzie się w Warszawie III Warszawska Konferencja Onkologiczna "Jubileusz 85-lecia otwarcia Instytutu Radowego”.
www.wko.viamedica.pl
4. W dniach 3-4 marca 2017 odbędzie się w Warszawie XII Konferencja Edukacyjna Czasopisma "Onkologia w Praktyce Klinicznej”.
www.owpk.viamedica.pl
5. W dniu 4 marca 2017  odbędzie się w Warszawie IV Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej PTU.
www.pturol.org.pl
6. W dniach 10-11 marca 2017 odbędzie się w Warszawie VI Konferencja Opieka Paliatywna w Polsce.
www.termedia.pl
7. W dniach 22-24 marca 2017 odbędzie się w Poznaniu 9th International Conference of Contemporary Oncology: Genome based precision immuno- and targeted therapy.
www.termedia.pl
8. W dniu 30 marca 2017 odbędzie się w Krakowie konferencja "Ginekologia onkologiczna”.
www.onkogin.viamedica.pl
9. W dniu 31 marca 2017 odbędzie się w Warszawie konferencja "Nowości w leczeniu nowotworów układu chłonnego”.
www.nuch.viamedica.pl
10. W dniach 7-8 kwietnia 2017 odbędzie się w Warszawie V Konferencja czasopisma "Nowotwory Journal of Oncology”.
www.nowotworykonf.viamedica.pl
11. W dniach 7-8 kwietnia 2017 odbędzie się w Warszawie konferencja "IV Praktyka hematologiczna”.
www.termedia.pl
12. W dniach 7-8 kwietnia 2017 odbędzie się w Gdyni konferencja "Kontrowersje w urologii i uroonkologii”.
www.termedia.pl
13. W dniach 20-22 kwietnia 2017 odbędzie się w Warszawie XI edycja konferencji "Diagnostyka i leczenia raka piersi 'FALENTY2017'.
www.konferencjafalenty.pl
14. W dniach 21-22 kwietnia 2017 odbędzie się w Poznaniu V Wielkopolska Konferencja Uro-Onkologiczna "Kontrowersje w diagnostyce i leczeniu raka stercza i naciekającego raka pęcherza moczowego”.
www.wco.pl
15. W dniach 21-22 kwietnia 2017 odbędzie się w Poznaniu konferencja "Ginekologia onkologiczna – kontrowersje”.
www.termedia.pl
16. W dniach 21-24 kwietnia 2017 odbędzie się w Łodzi III konferencja "Immunoterapia nowotworów”.
www.immunoterapia.viamedica.pl
17. W dniu 12 maja 2017 odbędzie się w Warszawie konferencja "Nowości w leczeniu raka piersi”.
www.rakpiersi.viamedica.pl
18. W dniach 18-21 maja 2017 odbędzie się w Łodzi XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
www.zjazd.ptcho.org.pl
19. W dniu 19 maja 2017 odbędzie się w Warszawie konferencja "Nowości w leczeniu nowotworów głowy i szyi”.
www.glowaiszyja.viamedica.pl
20. W dniach 19-20 maja 2017 odbędzie się w Warszawie ogólnopolska konferencja "Rak jajnika: aspekty molekularne w nowoczesnej diagnostyce i terapii”.
www.konferencja-rakjajnika.pl
21. W dniu 25 maja 2017 odbędzie się w Poznaniu Seminarium "ESTROwskie paranoble – reminiscencje z Wiednia”. Strona internetowa:
wco.pl
22. W dniach 25-27 maja 2017 odbędzie się w Wiśle XVII Sympozjum: "Onkologia w Otolaryngologii”.
www.otolaryngologia.org.pl
23. W dniach 26-27 maja 2017 odbędzie się w Krakowie VII Sympozjum Naukowe Onkologia.
konstelacje.pl
24. W dniach 8-9 czerwca 2017 odbędzie się w Elblągu V Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej.
www.termedia.pl
25. W dniach 9-10 czerwca 2017 odbędą się w Poznaniu warsztaty brachyterapeutyczne – Spotkanie po ABS.
www.wco.pl
26. W dniach 9-10 czerwca 2017 odbędzie się we Wrocławiu konferencja "Pułapki w diagnostyce i farmakoterapii nowotworów”.
www.termedia.pl
27. W dniach 30 czerwca-1 lipca 2017 odbędzie się w Gdańsku XVI Spotkanie Po ASCO.
www.poasco.pl
28. W dniach 21-23 wrześna 2017 odbędzie się w Warszawie XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.
www.termedia.pl
29. W dniach 22-23 września 2017 odbędzie się w Poznaniu II Konferencja "Rak Piersi. Onkologia i Plastyka”.
www.termedia.pl
30. W dniach 16-18 listopada 2017 odbędzie się w Warszawie XI Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca – Best of WCLC.
rakpluca11.pl
Materiał zaczerpnięto z Newslettera PTO 4/17