Wiadomości — Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)

Prezes AOTMiT zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju rehabilitacja lecznicza, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.www.aotm.gov.plMateriał zaczerpnięto z Newslettera PTO 1/17