Wiadomości — Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA)

FDA przedstawia skrótowy raport z badań klinicznych prowadzonych w latach 2015-2016. www.fda.govMateriał zaczerpnięto z Newslettera PTO 5/17