Wiadomości — Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ASTRO)

1. ASTRO publikuje zaktualizowane zalecenia, będące złotym standardem w paliatywnym leczeniu bolesnych przerzutów nowotworowych do kości.
www.astro.org
2. ASTRO zachęca do udziału w marcowym wielodyscyplinarnym sympozjum nowotworów klatki piersiowej.
www.astro.org
Materiał zaczerpnięto z Newslettera PTO 5/17