Wiadomości — European Cancer Organisation (ECCO)

1. ECCO publikuje Europejski przewodnik CANCON na temat poprawy jakości w kompleksowej opiece nowotworowej.
www.ecco-org.eu
2. ECCO wspiera dzień nowotworów dziecięcych. www.ecco-org.euMateriał zaczerpnięto z Newslettera PTO 5/17