Wiadomości — Europejska Agencja Medyczna (EMA)

1. Obecnie prowadzonych jest ponad 1000 badań porejestracyjnych.
www.ema.europa.eu
2. EMA przedstawia podsumowanie prac prowadzonych w lutym 2017.
www.ema.europa.eu
3. EMA przedstawia plan pracy na rok 2017.
www.ema.europa.eu
4. EMA przedstawia statystyki prac prowadzonych w styczniu 2017. www.ema.europa.euMateriał zaczerpnięto z Newslettera PTO 5/17