Wiadomości — Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO)

8.1. Rutynowe badania krwi mogą pomóc przewidzieć czas przeżycia chorych leczonych paliatywnie – ESMO Asia 2016 Congress w Singapurze. www.esmo.org2. Analiza podgrup w badaniu MONALEESA-2 potwierdziła, że leczenie ribocyklibem azjatyckich chorych na zaawansowanego raka piersi wiązało się z wydłużeniem czasu wolnego od progresji – ESMO Asia 2016 Congress w Singapurze.www.esmo.orgMateriał zaczerpnięto z Newslettera PTO 1/17