Wiadomości — Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO)

1. Umieralność nowotworowa w Unii Europejskiej maleje szybciej wśród mężczyzn niż wśród kobiet.
www.esmo.org
2. ESMO omawia badanie trzeciej fazy MYSTIC. www.esmo.orgMateriał zaczerpnięto z Newslettera PTO 5/17