Wiadomości — Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO)

ESTRO udostępnia szczegółowy program tegorocznego kongresu.
estro.org
Materiał zaczerpnięto z Newslettera PTO 5/17