Wiadomości — International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)

1. IASLC publikuje komentarz do stanowiska koncernu tytoniowego Philip Morris.
www.iaslc.org
2. IASLC informuje o otwarciu rejestracji i przyjmowania streszczeń na tegoroczną konferencję WCLC.
wclc2017.iaslc.org
Materiał zaczerpnięto z Newslettera PTO 4/17