Wiadomości — Ministerstwo Zdrowia

1. Wyjaśnienia dot. projektu ustawy wprowadzającej sieć szpitali (PSZ).
www.mz.gov.pl
2. Rząd przyjął projekt ustawy, który wprowadza ratunkowy dostęp do technologii lekowych.
www.mz.gov.pl
3. Zbigniew Król nowym wiceministrem zdrowia.
www.mz.gov.pl
4. Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 marca 2017.
www.mz.gov.pl
5. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali.
www.mz.gov.pl
6. Wyjaśnienia w związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi Narodowego Programu Zdrowia.
www.mz.gov.pl
7. Minister zdrowia wyjaśnił wątpliwości dotyczące sieci szpitali.
www.mz.gov.pl
8. Nowa lista leków refundowanych (na 1 marca 2017). www.mz.gov.plMateriał zaczerpnięto z Newslettera PTO 5/17