Wiadomości — Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

1. Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 10/2017/DEF w sprawie zmiany planu finansowego NFZ na 2017 rok.
www.nfz.gov.pl
2. Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 11/2017/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.
www.nfz.gov.pl
3. Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 54/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka opieka paliatywna i hospicyjna.
www.nfz.gov.pl
4. Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego za styczeń - listopad 2016.
www.nfz.gov.pl
5. Sieć szpitali - oficjalna strona rządowego projektu sieci szpitali. www.nfz.gov.plMateriał zaczerpnięto z Newslettera PTO 5/17