Wiadomości — Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO)

1.1.          Firma Roche Polska sp. z o.o. wystąpiła do PTO z inicjatywą sponsorowania uczestnictwa w kongresie ASCO 2017 w dniach 2-6 czerwca w Chicago dwóm młodym lekarzom onkologom lub praktykom dopiero podejmującym specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej. PTO przyjęło następujące kryteria dla kandydatów: wiek ≤ 35 lat, w trakcie specjalizacji z Onkologii Klinicznej, członkostwo w PTO z opłaconą terminowo (tj. do 31 stycznia 2017 r.) składką członkowską za 2017 r. Mile widziany dorobek naukowy. Osoby zainteresowane i spełniające powyższe kryteria są proszone o wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie jej na adres e-mail: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2017. Spośród osób, które nadeślą zgłoszenia, komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący ZG PTO, Sekretarz ZG PTO, Skarbnik ZG PTO wyłoni beneficjentów grantów. Powodzenia!

1.2. W dniach 7-8 kwietnia 2017 odbędą się w Warszawie "Debaty onkologiczne" - V Konferencja naukowa czasopisma "Nowotwory Journal of Oncology".
www.nowotworykonf.viamedica.pl
1.3. Wystartowała 6 edycja ogólnopolskiej kampanii "Pokonać Raka” wydawnictwa Medical Media Solutions. Poniżej link do pełnego tekstu publikacji, która ukazała się 24 lutego 2017 w dzienniku "Rzeczpospolita".
dbajozdrowie.info
1.4. Fundacja Kościuszkowska (The Kosciuszko Foundation, Inc.) informuje, że w roku 2017 zostanie przyznana po raz trzeci Nagroda im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich w wysokości 10,000 USD za najwybitniejszą oryginalną pracę z zakresu medycyny klinicznej, opublikowaną w naukowym czasopiśmie medycznym rangi światowej w języku angielskim w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przyznania Nagrody (2015-2016). O nagrodę ubiegać się mogą autorzy posiadający obywatelstwo polskie, pracujący i mieszkający stale na terytorium Polski. Nagroda może być przyznana również za publikację przygotowaną na podstawie badań wykonanych w zagranicznym ośrodku naukowym.Termin przesyłania zgłoszeń: 10 marca 2017Więcej informacji o Fundacji i możliwości wsparcia jej działań na stronie:
www.thekf.org
Informacje o nagrodzie na stronie:
www.thekf.org/poland
email:
1.5. Informujemy o konkursie im. Krzysztofa Krzemienieckiego na najlepszy "Opis Przypadku” opublikowany w czasopiśmie "Oncology in Clinical Practice". Szczegóły są dostępne na stronie :
journals.viamedica.pl
oraz w Regulaminie konkursu
journals.viamedica.pl
1.6. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej prowadzi Konkurs 2017 na najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym, najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii w 2016 roku.W Konkursie 2017 mogą uczestniczyć osoby prowadzące działalność naukową w Polsce lub zamieszkałe w Polsce.Zgłoszenia należy przesyłać do 30 czerwca 2017. Regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem:
ptok.pl
1.7. Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem utworzyła edukacyjny serwis internetowy zawierający aktualne i rzetelne informacje na temat alternatywnych, niekonwencjonalnych i komplementarnych terapii, które są często stosowane przez chorych na nowotwory złośliwe. Opublikowane materiały zostały przetłumaczone z serwisu Complementary and Alternative Medicine (CAM) Narodowego Instytutu Raka (National Cancer Institute).
www.ligawalkizrakiem.pl
www.medexpress.pl
Materiał zaczerpnięto z Newslettera PTO 5/17