Autor: Monika Słowińska, Aldona Maciąg, Natalia Rozmus, Elwira Paluchowska, Witold Owczarek

Postępowanie w przypadku wystąpienia dermatologicznych działań niepożądanych przy stosowaniu leku niwolumab

Zastosowanie leków z grupy inhibitorów punktu kontrolnego PD-1 okazało się postępem w leczeniu chorych na zaawansowanego czerniaka. Udowodniono ich skuteczność również w leczeniu innych nowotworów, takich jak rak nerki, pęcherza moczowego czy niedrobnokomórkowy rak płuca. Działania niepożądane inhibitorów PD-1, wynikające przede wszystkim z mechanizmów immunologicznych, obejmują szerokie spektrum zaburzeń, w tym zaburzenia gastroenterologiczne, hepatotoksyczność, neurotoksyczność, endokrynopatie oraz szereg reakcji skórnych. W niniejszym opracowaniu zostaną omówione najczęstsze dermatologiczne działania niepożądane niwolumabu oraz zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia. Ponadto przedstawiony zostanie przypadek pacjentki leczonej niwolumabem z powodu czerniaka, u której wystąpił pemfigoid pęcherzowy wywołany zastosowaniem leku. Onkol Prakt Klin Edu 2017;3(6):331-338PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU: www.journals.viamedica.pl