Autor: Tomasz Rawa, Jarosław Reguła

Postępowanie w przypadku wystąpienia gastroenterologicznych działań niepożądanych przy stosowaniu niwolumabu

Niwolumab jest przeciwciałem monoklonalnym o działaniu immunomodulującym, blokującym receptor PD-1. To działanie prowadzi do wzrostu aktywności limfocytów T skierowanej przeciwko tkance nowotworu, ale też innym tkankom organizmu. Może to skutkować wystąpieniem powikłań o podłożu autoimmunologicznym ze strony różnych narządów i układów. Do najczęstszych należą powikłania ze strony przewodu pokarmowego pod postacią zapalenia jelit i/lub wątroby. Szybkie rozpoznanie i właściwe postępowanie w przypadku tych powikłań pozwala na ich skuteczne leczenie, a u wielu chorych także na kontynuację leczenia niwolumabem.Onkol Prakt Klin Edu 2017;3(5):252-256PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU: www.journals.viamedica.pl