Nowe nagrania z XX Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

W serwisie TVMED pojawiły się zapisy wykładów zaprezentowanych podczas XX Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, który odbył się w dniach 14–26 września 2017 roku w Krakowie.Wśród nich między innymi: — „Onkologia wieku podeszłego. Rak płuca” dr. n. med. Adama Płużańskiego— „Nowotwory płuca i opłucnej najważniejsze wydarzenia 2016–2017” prof. dr. hab. n. med. Macieja Krzakowskiego— „Chemotherapy in hyperthermia. Podstawy biologiczne” dr. hab. n. med. Lucjana Wyrwicza— „Postępowanie w małopłytkowości związanej z leczeniem” prof. dr. hab. n. med. Marka Wojtukiewicza— „45 lat doświadczania onkologii” dr. n. med. Janusza Medera „Czy immunoterapia zmienia wzorzec postępowania w zaawansowanych nowotworach? Wprowadzenie”prof. dr. hab. n. med. Macieja Krzakowskiego— „Kiedy wreszcie nadejdzie ta era genetyki...” prof. dr. hab. n. med. Radzisława Kordka— „Charakterystyka pacjenta geriatrycznego” prof. dr. hab.n. med. Tomasza Grodzickiegooraz wiele innych interesujących zagadnień. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nimi na stronie TVMED.