prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski — REDAKTOR SERWISU

 
Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii — Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Od 1999 roku do chwili obecnej pełni funkcję krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii klinicznej. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz członkiem: Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, European Society of Medical Oncology (ESMO) i International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC). Przedmiotem jego zawodowych zainteresowań są skojarzone leczenie raka płuca i raka piersi, wprowadzanie nowych metod systemowego leczenia nowotworów, leczenie hormonalne i postępowanie wspomagające w onkologii. Jest autorem i współautorem 400 prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą oraz redaktorem i współredaktorem 15 podręczników.