prof. dr hab. n. med. Piotr Łukasz Rutkowski — Redaktor sekcji „Mięsaki”

 
Prof. dr hab. n. med. Piotr Łukasz Rutkowski Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii
— Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Pełnomocnik Dyrektora Centrum Onkologii — Instytutu w Warszawie ds. Badań Klinicznych, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Głównym przedmiotem jego zainteresowań są czerniaki skóry oraz mięsaki tkanek miękkich i kości (w tym GIST). Członek następujących stowarzyszeń: American Society of Clinical Oncology (ASCO), Connective Tissue Oncology Society (były członek Board of Directors CTOS), Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, European Society of Surgical Oncology (ESSO), European Organisation for Research and Treatment of Cancer (Chair of Membership Committee), Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Autor i współautor ponad 90 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (Impact Factor ponad 350, indeks cytowań powyżej 700) oraz kilku podręczników (m.in. uhonorowany nagrodą zespołową Ministra Zdrowia za podręcznik „Chirurgia nowotworów”), a także rekomendacji klinicznych polskich i międzynarodowych. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych (m.in. dotyczących biopsji węzła wartowniczego w czerniaku skóry, badań molekularnych u chorych na mięsaki, czerniaki skóry i GIST, wieloośrodkowych badań klinicznych), członek Global Melanoma Task Force, współkoordynator Rejestru Klinicznego GIST i Polskiego Rejestru Nowotworów Kości, członek Rady Naukowej Centrum Onkologii — Instytutu w Warszawie, Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka, przedstawiciel Centrum Onkologii — Instytutu w Warszawie w Network of Core Institutions EORTC, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.