Kongres Medyczny Varia Medica 2017

Zachęcamy do zapoznania się z nagranimi wykładów wygłoszonych podczas Kongresu Medycznego Varia Medica 2017,
które są już dostępne na stronie www.tvmed.pl