Opublikowany: 22/11/2022

Amerykańskie Towarzystwa Onkologiczne o e-papierosach

Amerykańskie Towarzystwo Badań nad Rakiem (AACR) oraz Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej opublikowały wspólne stanowisko dotyczące elektronicznych systemów dostarczania nikotyny (ENDS, Electronic Nicotine Delivery Systems).

Używanie palnego tytoniu osiągnęło historycznie niskie wartości, co pokazuje znaczenie sprawdzonych strategii ograniczania palenia. Natomiast stosowanie elektronicznych systemów dostarczania nikotyny (ENDS), w szczególności e-papierosów, wzrosło do alarmujących wskaźników i grozi zahamowaniem postępów w walce z używaniem tytoniu. Głównym problemem jest używanie ENDS przez młodzież i dorosłych, którzy nigdy wcześniej nie używali tytoniu. Podczas gdy ENDS emituje mniej czynników rakotwórczych niż palny tytoń, wstępne dowody łączą używanie ENDS z uszkodzeniem DNA i stanem zapalnym — kluczowymi krokami w rozwoju raka. Ponadto wysoki poziom nikotyny może również zwiększać uzależnienie, podnosić ciśnienie krwi, zakłócać rozwój mózgu i osłabiać układ odpornościowy. Skala długoterminowych zagrożeń dla zdrowia pozostanie nieznana do czasu zakończenia badań podłużnych.

Elektroniczne systemy dostarczania nikotyny zostały uznane za obiecujące narzędzie do rzucania palenia tytoniu, ale potrzebne są dalsze dowody, aby ocenić ich potencjalną skuteczność u dorosłych, którzy palą. Co niepokojące, badania epidemiologiczne szacują, że około 15–42% dorosłych używających ENDS nigdy nie używało innego wyrobu tytoniowego, a kolejne 36–54% stosuje zarówno ENDS, jak i tytoń palny.

Opublikowane stanowisko szczegółowo opisuje postęp naukowy związany z ENDS i wzywa do podjęcia pilnych działań w celu położenia kresu drapieżnym praktykom przemysłu tytoniowego i ochrony zdrowia publicznego. Co ważne, autorzy wzywają do natychmiastowego zakazania wszystkich smakowych (o innym smaku niż tytoniowy) produktów ENDS, które zawierają naturalną lub syntetyczną nikotynę, aby ograniczyć używanie ENDS przez młodzież i dorosłych, którzy nigdy wcześniej nie używali tytoniu.

Pełna treść dostępna jest na łamach Journal of Clinical Oncology: https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.22.01749