Katalog Czasopism

Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej od samego początku swego istnienia dążyło do stworzenia wydawanego pod swą egidą profesjonalnego i prestiżowego czasopisma. Już we wrześniu 1996 roku reprezentujący grupę inicjatywną powołania PTOK prof. Grzegorz Madej napisał: "Forum wymiany doświadczeń byłyby coroczne zjazdy Towarzystwa, organizowane w Centrum Onkologii i łamy wydawnictw Towarzystwa.

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory

„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego NOWOTWORY to dwumiesięcznik o charakterze edukacyjnym, publikujący artykuły z czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology”, a ponadto m.in. materiały informacyjne i kronikarskie, oceny książek, sprawozdania, wspomnienia, Journal Club, komunikaty.

Oncology in Clinical Practice

From the very beginning the Polish Society of Clinical Oncology (PTOK) aimed at establishing a professional and prestigious journal, published under the auspices of the the Society. Already in September 1996 Prof. Grzegorz Madej, representative of the PTOK initiative group, wrote: "The forum of exchanging experience would be the annual congress of the Society, organized in Cancer Center and columns of publishing houses of the Society. As our European and American equivalents, we would like to promote young clinicians and award their work with prizes and scholarships.

Nowotwory. Journal of Oncology

Journal is published since 1923, first as a Bulletin of Polish Committee for Fighting Cancer, then in 1928 it changed its title to NOWOTWORY, only to become NOWOTWORY Journal of Oncology in 2003.

Journal history (article in Polish)

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

 

"Reports of Practical Oncology and Radiotherapy" is the journal of Polish Society of Radiation Oncology;  Czech Society for Radiation Oncology, Biology and Physics; Hungarian Society for Radiation Oncology; Slovenian Society for Radiotherapy and Oncology;  Polish Study Group of Head and Neck Cancer; Guild of Bulgarian Radiotherapists; Catalan Occitan Oncology Group (GOCO) affiliated with Spanish Society of Radiotherapy and Oncology;  Romanian Society of Radiotherapy and Medical Oncology; Portuguese Society