Opublikowany: 02/08/2022

Najnowsze wytyczne leczenia i profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z chorobą nowotworową

Międzynarodowa grupa ekspertów Initiative on Thrombosis and Cancer (ITAC) wydała aktualizację wytycznych leczenia i profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z chorobą nowotworową, obejmujących również chorych na COVID-19. Wytyczne dostępne są na stronie Lancet Oncology.
 

Wśród najważniejszych wytycznych autorzy wymieniają:

  • stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej w początkowym okresie leczenia (pierwsze 10 dni) i leczeniu podtrzymującym zakrzepicy związanej z nowotworem;
  • bezpośrednie stosowanie doustnych antykoagulantów w początkowym i podtrzymującym leczeniu zakrzepicy związanej z nowotworem u pacjentów, u których nie stwierdza się wysokiego ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego lub układu moczowo-płciowego, przy braku silnych interakcji lekowych i zaburzeń wchłaniania;
  • stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej lub doustnych antykoagulantów przez minimum 6 miesięcy w leczeniu zakrzepicy związanej z nowotworem;
  • przedłużoną profilaktykę (4 tygodnie) heparyną drobnocząsteczkową u pacjentów po dużych operacjach brzusznych, u których nie stwierdza się wysokiego ryzyka krwawienia;
  • pierwotną profilaktykę przeciwzakrzepową heparyną drobnocząsteczkową lub doustnymi antykoagulantami (rywaroksaban lub apiksaban) w warunkach ambulatoryjnych pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem trzustki będących w trakcie aktywnego leczenia przeciwnowotworowego i z niskim ryzykiem krwawienia.