Opublikowany: 06/09/2022

Rak płaskonabłonkowy głowy i szyi — od września 2022 roku pembrolizumab w programie lekowym

Od 1 września 2022 roku poszerzono program lekowy B.52 LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI o możliwość leczenia z wykorzystaniem pembolizumabu (Keytruda). W ramach zaktualizowanego programu możliwe będzie leczenie chorych na płaskonabłonkowego raka jamy ustnej, gardła lub krtani (ICD-10 C01, C02, C03, C04, C05, C06, C09, C10, C12, C13, C14, C32) z ekspresją CPS ≥ 1*:

  • pembrolizumabem w monoterapii w przypadku wolnej progresji oraz niewielkiego nasilenia dolegliwości i objawów związanych z nowotworem,
  • pembrolizumabem w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny i 5-fluorouracylu (5-FU) w przypadku dynamicznej progresji lub nasilonych dolegliwości i objawów zależnych od nowotworu (możliwość uzyskania szybszej odpowiedzi indukowanej przez chemioterapię).

Wśród szczegółowych kryteriów kwalifikacji znajdują się m.in. brak możliwości zastosowania ratunkowej radioterapii lub chemioterapii, brak wcześniejszego leczenia systemowego (z wyłączeniem leczenia stosowanego w ramach leczenia radykalnego).

Dodatkowo zmodyfikowano kryteria kwalifikacji do leczenia niwolumabem — dodano nowe kryterium kwalifikacji, to jest brak wcześniejszego leczenia lekami z grupy anty-PD-L/PD-L1.

 

*CPS (combined positive score) — odsetek komórek (nowotworowych, limfocytów i makrofagów) w guzie z ekspresją markera PD-L1 w stosunku do całkowitej liczby komórek.

 

Aktualne obwieszczenie Ministerstwa Zdrowia