Opublikowany: 20/12/2022

Aktualizacja wytycznych ESMO w zakresie leczenia raka nosogardła

Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej opublikowało aktualizację wytycznych leczenia raka nosogardła:

  • U pacjentów z zaawansowanym lokoregionalnie rakiem nosogardła wysokiego ryzyka dodano rekomendację rozważenia stosowania kapecytabiny w dawce metronomicznej lub standardowej w połączeniu z chemioradioterapią, co poprawia czas przeżycia wolny od progresji choroby.
  • Dodano możliwość rozważenia dołączenia immunoterapii kamrelizumabem lub toripalimabem w połączeniu z cisplatyną i gemcytabiną w pierwszej linii leczenia chorych na zaawansowanego raka nosogardła. Kamrelizumab i toripalimab nie są aktualnie zarejestrowane ani przez Europejską Agencję Leków, ani Agencję ds. Żywności i Leków.

 

Pełna treść aktualizacji dostępna jest online: https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(22)04759-7/fulltext