Rada serwisu

prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki 

prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki 

REDAKTOR SERWISU

Lek. Paweł Sobczuk— Redaktor Wykonawczy

Lek. Paweł Sobczuk

REDAKTOR SERWISU