Opublikowany: 20/12/2022

Najnowsze polskie wytyczne postępowania w mięsakach

Na łamach czasopisma Onkologia w Praktyce Klinicznej — Edukacja w ramach dostępu Ahead of Print opublikowano najnowsze wytyczne leczenia mięsaków tkanek miękkich i mięsaków kości, przygotowane przez zespół ekspertów pod kierunkiem Prof. Piotra Rutkowskiego.

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na mięsaki tkanek miękkich u dorosłych: https://journals.viamedica.pl/onkologia_w_praktyce_klin_edu/article/view/91853

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na mięsaki kości:  https://journals.viamedica.pl/onkologia_w_praktyce_klin_edu/article/view/91852