Opublikowany: 16/11/2022

Nowy numer „Onkologii w Praktyce Klinicznej”

Ukazał się nowy numer czasopisma Onkologia w Praktyce Klinicznej — Edukacja. Znajdziemy w nim szereg prac przeglądowych, w tym między innymi dotyczących:

  • trastuzumabu emtanazyny w leczeniu raka piersi;
  • kabozantynibu w leczeniu raka wątrobowokomórkowego;
  • przeciwciał anty-PD1 w leczeniu chłoniaków;
  • panitumumabu w leczeniu raka jelita grubego;
  • praktycznych zasad hormonoterapii uzupełniającej w raku piersi.

Numer dostępny jest pod adresem: https://journals.viamedica.pl/onkologia_w_praktyce_klin_edu/issue/view/5945