Opublikowany: 23/09/2022

Polacy na Kongresie ESMO 2022

Podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO), który odbył się w dniach w dniach 9–13 września 2022 roku w Paryżu zaprezentowano ponad 2000 prac zarówno w sesjach ustnych, jak i plakatowych. W gronie prezentujących znalazło się kilkoro przedstawicieli polskiej onkologii.

Dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB) w Warszawie przedstawiła doświadczenia własne ośrodka w zakresie stosowania atezolizumabu i niwolumabu w drugiej linii leczenia pacjentów chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (abstrakt 1040P).

Dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa z Kliniki Onkologii Krakowskiego Oddziału NIO-PIB przedstawiła dane wieloośrodkowego badania znaczenia sekwencji leczenia u chorych na zaawansowanego czerniaka z obecną mutacją genu BRAF (abstrakt 835P). Prezentowane dane pochodziły z 8 ośrodków w Polsce.

Dr Marta Homa z Kliniki Psychoonkologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii zaprezentowała wyniki badania oceniającego wpływ wcześniejszych zdarzeń zdrowotnych na sposoby radzenia sobie z chorobą przez pacjentów onkologicznych (abstrakt 1429P).

Dr Paweł Sobczuk z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków NIO-PIB w Warszawie przedstawił dwa plakaty. Pierwszy dotyczył wyników badania ankietowego Sekcji Młodych Onkologów Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oceniającego poziom wypalenia zawodowego polskich onkologów (abstrakt 1442P). W drugiej pracy dr Sobczuk zaprezentował wyniki jednoośrodkowej analizy znaczenia profilu mutacyjnego na przeżycie u chorych na zaawansowane nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) leczone imatynibem (abstrakt 1513P).

Dr n. med. Paweł Teterycz, również reprezentujący Klinikę Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków NIO-PIB w Warszawie zaprezentował wyniki analizy oceniającej znaczenie zastosowania przedoperacyjnej chemioterapii u chorych na zlokalizowane mięsaki (abstrakt 1518P).

Dr n. biol. Marcin Grzybowski z firmy Molecure SA przedstawił wyniki badań przedklinicznych nad nowym inhibitorem arginazy 1 i 2 (abstrakt 1689P).

Profesor Lucjan Wyrwicz z Kliniki Onkologii i Radioterapii NIO-PIB w Warszawie przedstawił wyniki badania oceniającego różne scenariusze związane z wprowadzaniem leków biopodobnych w miejsce trastuzumabu w różnych krajach europejskich (abstrakt 254P).

Ponadto polscy przedstawiciele znaleźli się również wśród współautorów prac wieloośrodkowych, a także wykładowców w sesjach edukacyjnych. Profesor Anna M. Czarnecka z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków NIO-PIB w Warszawie wygłosiła wykład dotyczący zastosowania technologii sekwencjonowania następnej generacji (NGS), a dr Paweł Sobczuk, który jest również członkiem Komitetu Młodych Onkologów, poprowadził tak zwaną Boxing Session w ramach Young Oncologists Track oraz specjalną sesję poświęconą wzajemnym powiązaniom pomiędzy zmianami klimatu z onkologią.

Wszystkie zaprezentowane plakaty oraz nagrania z prezentacji ustnych dostępne są bezpłatnie dla członków ESMO na platformie OncologyPRO: https://oncologypro.esmo.org/.