Opublikowany: 16/11/2022

Polskie wytyczne postępowania w raku żołądka i czerniaku gałki ocznej

W aktualnym numerze Nowotwory. Journal of Oncology oraz w Biuletynie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory ukazały się nowe wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Zespół Ekspertów Polskiej Grupy Badań nad Rakiem Żołądka pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Towarzystwa Chirurgów Polskich przygotował „Polski konsensus diagnostyki i leczenia raka żołądka — aktualizacja 2022”. Jest to wynik prac zespołu ekspertów, które prowadzone były w 2021 roku, zwieńczone konferencją w grudniu 2021 roku w Krakowie i przygotowane w ostatecznej wersji do publikacji w roku 2022. Pełna treść konsensusu dostępna jest online: https://journals.viamedica.pl/biuletyn_pto/article/view/92362

Wytyczne postępowania w czerniaku gałki ocznej zostały przygotowane przez wielodyscyplinarny zespół ekspertów, kierowany przez prof. Piotra Rutkowskiego. Przedstawione wytyczne obejmują zasady diagnostyki, oceny rokowania oraz leczenia zarówno choroby ograniczonej do gałki ocznej, jak i choroby w stadium z przerzutami. Omówiono również zasady postępowania w czerniaku spojówki. Pełna treść wytycznych dostępna jest online: https://journals.viamedica.pl/biuletyn_pto/article/view/91531