Opublikowany: 22/11/2022

Pozytywne opinie EMA dla olaparybu, durwalumabu i trastuzumabu derukstekanu

10 listopada 2022 roku Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji leków (EMA) wydał pozytywne opinie, rekomendując rozszerzenie rejestracji kilku produktów leczniczych stosowanych w onkologii:

  • olaprybu (Lynpraza) w połączeniu z abirateronem i prednizonem lub perdnizolonem u dorosłych pacjentów z przerzutowym rakiem prostaty, u których zastosowanie chemioterapii jest niewskazane;
  • durwalumabu (Imfinzi) w połączeniu z gemcytabina i cisplatyną w pierwszej linii leczenia dorosłych pacjentów z przerzutowym lub nieresekcyjnym rakiem dróg żółciowych;
  • trastuzumabu derukstekanu (Enhertu) w monoterapii u dorosłych pacjentów z zaawansowanym HER2-dodatnim rakiem żołądka lub złącza żołądkowo-przełykowego, uprzednio leczonych trastuzumabem.

Ostateczne decyzje o rejestracji podejmie Komisja Europejska w przeciągu maksymalnie 67 dni od wydania opinii przez EMA.