Opublikowany: 22/11/2022

Rekomendacje dotycząca zaprzestania palenia tytoniu po diagnozie nowotworowej

Światowe Towarzystwo do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC) opublikowało zalecenia kliniczne dotyczące zaprzestania palenia tytoniu po diagnozie nowotworowej.

Poniżej przedstawiamy główne założenia wytycznych:

  • wszyscy pacjenci z chorobą nowotworową powinni zostać poddani badaniom przesiewowym pod kątem używania tytoniu i poinformowani o szkodliwości palenia tytoniu oraz korzyściach płynących z zaprzestania palenia tytoniu;
  • wszyscy pacjenci powinni mieć dostęp do opartej na dowodach pomocy w zaprzestaniu palenia tytoniu, obejmującej poradnictwo, farmakoterapię i obserwację, a dostęp ten powinien być rutynowo włączony do wielodyscyplinarnej opieki onkologicznej dla wszystkich pacjentów onkologicznych i członków ich rodzin;
  • programy edukacyjne dla pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w opiekę nad pacjentami powinny obejmować szkolenia dotyczące zaprzestania palenia tytoniu, empatycznej komunikacji oraz obecnie najlepszych, opartych na dowodach usług związanych z rzucaniem palenia tytoniu;
  • oparte na dowodach wsparcie w rzucaniu palenia powinno być refundowane lub zapewniane kompleksowo jako podstawowy element opieki każdej usługi klinicznego leczenia nowotworu.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.ilcn.org/iaslc-releases-clinical-recommendations-for-smoking-cessation-after-cancer-diagnosis/