Opublikowany: 23/09/2022

Szerszy dostęp do terapii protonowej

15 września 2022 roku Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych nowelizację rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. W projekcie zaplanowano poszerzenie dostępu do terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku o:

  • czaszkogardlaki dzieci i dorosłych — stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (ICD-10: C75.2),
  • mięsaki oczodołu dzieci i dorosłych — stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (ICD-10: C69.6),
  • chłoniaki oczodołu dzieci i dorosłych, wymagające konsolidacyjnej radioterapii w przebiegu leczenia onkologicznego (ICD-10: C69.6),
  • oponiaki mózgu i rdzenia kręgowego dzieci w stopniu WHO I i II — stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (ICD-10: C70.0; C70.1; C70.9),
  • gruczolaki przysadki mózgowej dzieci i dorosłych — stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (ICD-10: C75.1),
  • nowotwory przewodu słuchowego zewnętrznego i ucha środkowego dzieci i dorosłych — stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (ICD-10: C30.1; C43.2),
  • chłoniak Hodgkina lub chłoniaki nieziarnicze dzieci i dorosłych do 40. roku życia, wymagające napromieniania śródpiersia (ICD-10: C30-C39),
  • nowotwory złośliwe dzieci i wieku dorosłego do 40. roku życia, o różnej histopatologii, wywodzące się z jamy nosowej, zatok przynosowych lub gardła, naciekające naturalne otwory i/lub kości podstawy czaszki,
  • rozpoznanie na podstawie badania rezonansu magnetycznego głowy i szyi (ICD-10: C06.8, C06.9, C07, C08, C09, C10, C11, C14, C30, C31, C39.0, C72, C49.0, C41.0).

 

Zmiany powinny wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu ostatecznej wersji rozporządzenia.