Opublikowany: 20/12/2022

Zalecenia ekspertów w zakresie badań kontrolnych po leczeniu onkologicznym

Na łamach czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology ukazała się aktualizacja opublikowanych poprzednio w 2014 roku zaleceń dotyczących badań kontrolnych po leczeniu onkologicznym najczęstszych nowotworów litych. Zalecenia te przygotowali specjaliści w dziedzinie onkologii i medycyny rodzinnej.

Zalecenia dostępne są online: https://journals.viamedica.pl/biuletyn_pto/article/view/93204