Opublikowany: 06/09/2022

Zmiany w programie lekowym leczenia czerniaka

Najnowsze obwieszczenie Ministerstwa Zdrowia wprowadzi zmiany do treści programu lekowego B.59 LECZENIE CHORYCH NA CZERNIAKA SKÓRY.

W sekcji dotyczącej monitorowania leczenia wprowadzono możliwość rzadszego wykonywania diagnostyki obrazowej w celu oceny odpowiedzi na leczenie. W obecnym brzmieniu, w przypadku chorych leczonych przynajmniej 24 miesiące w programie i uzyskujących korzyść kliniczną, to jest odpowiedź obiektywną lub stabilizację choroby, badania można wykonywać co 6 miesięcy lub przy klinicznym podejrzeniu progresji. Zmiany te dotyczą zarówno immunoterapii, jak i leczenia inhibitorami BRAF i MEK.

 

Aktualne obwieszczenie Ministerstwa Zdrowia